ध्येय

लेखक : आकाश तावरेलेखकाची माहिती : मी F Y B Com शिकत आहे. मला नाटकाची फार ओढ आहे.       जसे एखादे संकट आले असता त्यास आपण कसे सामोरे जातो किंव्हा…

Na Gyanen Sadrusham Pavithram Iha Vidyate | न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते

Written By: Bedkute. S (Solapur, India)Bedkute. S is an active member of TheSToodent. He has an higher degree in Computer science from a top university. He manages the public relations…